Visie & Beleidsplein

Wat doe jij deze winter?

een onderzoek naar beïnvloedende factoren op de accommodatiekeuze en de activiteiten die men tijdens de wintersport ontplooit

Verstrepen, R.J. (2007). Wat doe jij deze winter?: een onderzoek naar beïnvloedende factoren op de accommodatiekeuze en de activiteiten die men tijdens de wintersport ontplooit. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De probleemstelling die in deze scriptie centraat staat, luidt als volgt: in hoeverre zijn leeftijd en inkomen verklarende factoren voor de accommodatiekeuze en de activiteiten die reizigers van Sportura Travel tijdens de wintersportvakantie ontplooien en kunnen eventueel andere factoren zoals wintersportverleden, motieven en reisgezelschap leiden tot een betere verklaring van die keuze en activiteiten? Met deze afstudeerscriptie wordt dus getracht inzicht te verkrijgen in de factoren die van invloed zijn op de accommodatiekeuze en de activiteiten die reizigers van Sportura Travel tijdens de wintersportvakantie ontplooien om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Download(s)

Wat doe jij deze winter? : een onderzoek naar beïnvloedende factoren op de accommodatiekeuze en de activiteiten die men tijdens de wintersport ontplooit

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rutgher Verstrepen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
scripties
toerisme
wintersporten