Visie & Beleidsplein

Sporters en sportschoolhouders over het gebruik van prestatieverhogende middelen in de sportschool

Detmar, S.B., Wiefferink, C.H., Vogels, T., & Paulussen, T.G.W.M. (2003). Sporters en sportschoolhouders over het gebruik van prestatieverhogende middelen in de sportschool. Capelle aan den IJssel: Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken.

In opdracht van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) is door TNO Preventie en Gezondheid onderzoek gedaan naar de determinanten van het gebruik van prestatieverhogende middelen door sporters van sportscholen en fitnesscentra. De volgende onderzoeksvragen komen in het onderzoek naar voren. Welke sociaal-psychologische determinanten hangen samen met het gebruik van prestatieverhogende middelen door sporters? Hoe percipiën eigenaren van fitnesscentra het gebruik van prestatieverhogende middelen door de bezoekers van hun fitnesscentra? In hoeverre bestaat er draagvlak onder eigenaren van fitnesscentra voor het invoeren van (onderdelen van) een gericht preventiebeleid? Beantwoording van deze vragen biedt inzicht in zowel de aangrijpingspunten als het draagvlak voor de implementatie van een toekomstig preventiebeleid gericht op het voorkomen of bewerken van de risico's van het gebruik van prestatieverhogende middelen.

Uitgever(s): Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

S.B. Detmar
C.H. Wiefferink
Ton Vogels
T.G.W.M. Paulussen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

doping
fitnesscentra
prestatie
preventie
sporters