Visie & Beleidsplein

Vooruit bewegen

meerjaren campagneplan 2007-2010

(2006). Vooruit bewegen: meerjaren campagneplan 2007-2010. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Dit rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en betreft een nieuw meerjarenplan voor een landelijke beweegcampagne in de periode 2007 tot en met 2010. Het plan moet onderdeel gaan uitmaken van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Met dit meerjarenplan wordt doorgegaan op de ingeslagen weg, maar worden ook nieuwe keuzes gemaakt. Op basis van huidige inzichten is een aanpak ontwikkeld, die in hoofdlijnen de koers uitzet voor de nieuwe campagneperiode.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
beweegstimulering
campagne
lichaamsbeweging
sedentair gedrag