Visie & Beleidsplein

Sociale kaart van Nederland

over maatschappelijke instituties

Duyvendak, J.W., & Otto, M. (2007). Sociale kaart van Nederland: over maatschappelijke instituties. Amsterdam: Boom onderwijs.

In dit boek worden de belangrijkste Nederlandse instituties op terreinen als politiek, recht en openbare orde, geld, arbeid, onderwijs, zorg, welzijn, wonen, gezin, sport, milieu en media besproken. Instituties belichamen stuk voor stuk waarden en normen, historische continuïteit en, in sommige gevallen, zelfs de eenheid van het land. Ze reguleren ons gedrag vergaand. Daarnaast komen de financiering en cultuur aan bod alsmede de bestuurlijke organisatie, het toezicht op en de toegankelijkheid van de instituties per terrein.

Uitgever(s): Boom onderwijs,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Willem Duyvendak
Miriam Otto

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
bedrijfsleven
geschiedenis
media
normen en waarden
onderwijs
organisaties
politiek
sociaal-economische positie
sport (algemeen)
welzijn