Visie & Beleidsplein

Advies rechtspositie directeur van een sportorganisatie

(2006). Advies rechtspositie directeur van een sportorganisatie. Arnhem: Werkgeversorganisatie in de Sport.

De handleiding positie directeur van een sportbond uit 1994 is als uitgangspunt genomen bij de nieuwe adviezen die in deze brochure gepresenteerd worden. Het betreft een normstellend kader voor de leden van de WOS, waarbinnen de besturen van de leden vorm kunnen geven aan de contractuele verbintenis die zij met directeuren aangaan en waarin de besturen van de leden de contractuele relatie, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de directeuren met de sportorganisaties regelen. Dit normstellend kader is van belang voor de verdere organisatie van het werk (verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) binnen de werkorganisatie en geeft helderheid over de positie van de directeur ten opzichte van het bestuur en de wijze waarop bestuur en directeur binnen een sportorganisatie met elkaar omgaan.

Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bestuursorganen
juridisch advies
leiderschap
rechtspositie
sportorganisaties