Visie & Beleidsplein

Een licentiebeleid voor de sport in Nederland

kans voor eigen doel

(2001). Een licentiebeleid voor de sport in Nederland: kans voor eigen doel. Arnhem: NOC*NSF.

Het NOC*NSF en de NFWS hebben gezamelijk het initiatief genomen tot het ontwikkelen en implementeren van een licentiebeleid voor sporttechnisch kader. Een licentiesysteem voor trainers/ coaches is een van de kwaliteitsinstrumenten waarmee de georganiseerde sport voor hun leden een continu en gegarandeerde kwaliteit van het sporttechnisch kader willen bieden. Het streven is gericht op een meer eenduidig en beter functionerend licentiebeleid. De inventarisatie vormt de eerste aanzet voor een verdere meningsvorming over nut, noodzaak en haalbaarheid van een (Nederlands) model voor een licentieregeling.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
kwaliteit
sporttechnisch kader
trainers