Visie & Beleidsplein

Ruimtelijke druk op voetbalvelden

een netwerkanalyse van spelers en spel

Slik, J. (2007). Ruimtelijke druk op voetbalvelden: een netwerkanalyse van spelers en spel. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De probleemstelling van het afstudeeronderzoek luidt: welke manieren komen vanuit netwerkanalyse in beeld om de positie van voetbalverenigingen in een situatie van ruimtelijke druk te versterken? Hierbij komen een viertal deelvragen aan de orde. Met welke planologisch-wetenschappelijke benadering kan zo'n proces van ruimtelijke druk en besluitvorming het best begrepen worden? Hoe heeft de relatie tussen sport en ruimtelijke ordening zich ontwikkeld in Nederland? Hoe zit in een aantal gegeven cases het netwerk van actoren en relaties rond ruimtelijke druk op voetbalvelden in elkaar? Hoe is in een aantal gegeven cases van ruimtelijke druk op voetballocaties het rollen- en rondenspel gespeeld in het netwerk van actoren en interactie?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johan Slik

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
voetbal