Visie & Beleidsplein

Strategieën voor kwalitatief onderzoek

Wester, F. (1987). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho.

Dit boek voorziet in de behoefte die bestond aan een handboek in het Nederlands voor de opzet van een kwalitatief onderzoek. Het behandelt de theoretische positie van het kwalitatief onderzoek, de diverse stromingen en belangrijke publicaties. Aan de orde komen de manieren van gegevensverzameling die zich speciaal lenen voor kwalitatief onderzoek, zoals participerende observatie, interviews en brieven en dagboeken als bronnenmateriaal. Daarna wordt verder ingegaan op de analyse van de gegevens en de analysemethoden. Ook wordt de kwaliteit van kwalitatief onderzoek geëvalueerd.

Uitgever(s): Dick Coutinho,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fred Wester

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

databanken
marktonderzoek
onderzoeken
onderzoeksmethoden
sociale wetenschappen