Visie & Beleidsplein

Allochtone meiden en sport & bewegen

stageverslag

Mannetje, M. 't (2007). Allochtone meiden en sport & bewegen: stageverslag. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit stageverslag betreft een onderzoek dat als doel heeft meer inzicht te verkrijgen in de determinanten van non-participatie van allochtone meisjes ten aanzien van sport en bewegen en het aanbod van sport- en beweegstimuleringsinterventies voor eerder genoemde doelgroep. Dit verslag omvat een uitwerking van literatuurstudie, focusgroep interviews, database onderzoek en interviews met deskundigen, welke gezamenlijk een antwoord geven op de hoofdvraag; wat zijn belangrijke criteria om sport en bewegen bij allochtone meisjes tussen de 12 en 18 jaar (van het vmbo) te stimuleren en voldoet het huidige aanbod aan deze criteria? Dit verslag biedt handvatten voor beleidsmakers wanneer zij sport- en beweegstimuleringsinterventies opstellen voor allochtone meiden.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Manouk 't Mannetje

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
lichaamsbeweging
meisjes
nieuwe Nederlanders
sport (algemeen)
sportstimulering
stages