Visie & Beleidsplein

Statistisch onderzoek met SPSS for Windows

Dalen, J. van, & Leede, E. de (2000). Statistisch onderzoek met SPSS for Windows. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.

In dit boek wordt aan de hand van een casus uitleg gegeven over enkele belangrijke aspecten van statistisch onderzoek. Er wordt een globale uitleg gegeven over de relevante statistisch-theoretische concepten en over de werking van het computerprogramma SPSS for Windows. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergrond, toepassing en uitkomsten van veelgebruikte statistische onderzoeksinstrumenten, zoals kruistabel, t-toets, variantieanalyse en correlatiecoëfficiënt. Ook wordt aandacht besteed aan de betekenis van interactie-effecten, doorkruisende invloeden en regressieanalyse. Het boek is geschikt voor studenten en voor mensen die in de praktijk statistisch onderzoek uitvoeren of de resultaten daarvan moeten beoordelen.

Uitgever(s): Uitgeverij Lemma BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan van Dalen
Erik de Leede

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

computers
software
statistische gegevens