Visie & Beleidsplein

Modulering en organisatie van mentale training en begeleiding in sportorganisaties

Menkehorst, H., Schuijers, R., Damen, T., Ridder, L. de, & Berg, F. van den (2001). Modulering en organisatie van mentale training en begeleiding in sportorganisaties. Arnhem: NOC*NSF.

De uitvoering van Mentale Training en Begeleiding (MTB) voor Nederlandse sporters en hun begeleiders kent (nog) geen vaste ondersteunende structuur. Bovendien blijken er verschillen in uitvoering en ideeën te bestaan tussen praktiserende sportpsychologen onderling. In dit BOK-project zijn verscheidene doelstellingen nagestreefd. Op de eerste plaats het verkrijgen van beter inzicht en begrip omtrent MTB bij de gebruikers (sporters en begeleiders). Ten tweede het formuleren van kwaliteitsbeleid ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van MTB op inhoudelijk, organisatorisch en normatief vlak. Tenslotte het realiseren van structurele integratie en praktische sportpsychologie in de Nederlandse sport. Dit rapport kan als leidraad dienen bij de wens om MTB in sportorganisaties te implementeren. Met behulp van de ontwikkelde handboeken en kwaliteitseisen kan inzicht verkregen worden in de algemene werkwijze en methodiek van MTB. Ook zijn de gebruikers van MTB middels de informatie uit dit project in staat om een oordeel te geven over de werkwijze en de aanpak van een MTB-er.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hardy Menkehorst
Rico Schuijers
Toon Damen
Loes de Ridder
Frank van den Berg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteit
mentale vaardigheden
sportpsychologie
trainers