Visie & Beleidsplein

Van sportparticipatie naar ledenbinding

ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008

(2002). Van sportparticipatie naar ledenbinding: ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008. Arnhem: NOC*NSF.

De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt: het versterken van de georganiseerde sport zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn. Deze notie voorziet in de behoefte om de koers aan te geven van NOC*NSF op het terrein van sportparticipatie.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
ledenbinding
ledenwerving
opvang
sportaanbod
sportbeoefening