Visie & Beleidsplein

Tijdelijke commissie brede analyse

eindrapport

maart 2007

Voogt, J. (2007). Tijdelijke commissie brede analyse: eindrapport, maart 2007. Enschede: SLO.

Eind 2005 werd - in het vervolg op de uitvoering van het Besluit nr. 291/2003/EG van 6 februari 2003 waarmee in Nederland de verdere uitvoering van meer sport en bewegen in het onderwijs ter hand werd genomen en gelet ook op de motie Rijpstra (TK, 29 800 XVI, nr. 88) - door de gezamenlijke ministeries van OCW en VWS de Tijdelijke Commissie Brede Analyse ingesteld. Deze TCBA kreeg als opdracht mee om onderzoek door derden te doen uitvoeren om meer inzicht te verkrijgen in de voorwaarden die nodig zijn om in en rond het onderwijs meer ruimte te creëren voor sport en bewegen en daarover een samengesteld rapport uit te brengen. In dit rapport vindt u eerst in het kort iets over de wijze waarop de TCBA haar opdracht heeft aangepakt. Daarna komen de resultaten vanuit onderzoek dat door de TCBA zelf of door anderen is geïnitieerd. De opbrengsten van de deelonderzoeken vertalen we daarna terug naar de onderdelen uit het bestek voor de brede analyse: aanbod, kader en accommodaties. Resultaten met betrekking tot het aspect topsport, dat in het bestek oorspronkelijk als afzonderlijk onderdeel was opgenomen, worden opgenomen bij resultaten over het sportaanbod.

Uitgever(s): SLO,

Download(s)

Tijdelijke commissie brede analyse : eindrapport : maart 2007

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janna Voogt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderwijs