Visie & Beleidsplein

Kwaliteitsmanagement in de sport

onderzoeksprojecten 2002-2006

Lucassen, J.M.H., Kalmthout, J. van, Hoekman, R., Fortuin, B.J.J.M., & Pels, L. (2007). Kwaliteitsmanagement in de sport: onderzoeksprojecten 2002-2006. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoeksactiviteiten die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden in het kader van het programma "Kwaliteitsmanagement in de Sport". Dit programma vormt een onderdeel van een breed meerjarenprogramma waarin de transformatie, betekenis en kwaliteit van sport en bewegingsonderwijs centraal staat. In het deelprogramma "Kwaliteitsmanagement in de Sport" staat de kwaliteit van dienstverlening bij actieve sportbeoefening centraal. In de verschillende projecten wordt gestreefd naar een nadere analyse van de bepalende elementen van die sportieve dienstverlening, naar de ontwikkeling van methodieken om de kwaliteit van dienstverlening te bepalen en verbeteren en worden de effecten onderzocht van voor de sportsector beschikbare kwaliteitssystemen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Janine van Kalmthout
Remco Hoekman
B.J.J.M. Fortuin
Laura Pels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteit
kwaliteitsmanagement
methoden