Visie & Beleidsplein

Wat beweegt kinderen?

een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van kinderen

Frelier, M., & Janssens, J. (2007). Wat beweegt kinderen?: een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van kinderen. Den Haag: NICIS.

Het W.J.H. Mulier Instituut heeft in opdracht van het Nicis Institute en de gemeenten Zwolle en Emmen een onderzoek gedaan naar de factoren die het sport- en beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd positief beïnvloeden. In deze publicatie wordt op beknopte wijze verslag gedaan van het onderzoek, worden de belangrijkste inzichten gepresenteerd en wordt stilgestaan bij de wijze waarop gemeentelijke beleidsmakers daarvan gebruik kunnen maken om sport en beweging te stimuleren.

Uitgever(s): NICIS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Madeleine Frelier
Jan Janssens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
leefstijl
leerlingen
lichaamsbeweging
primair onderwijs
sport en bewegen in de buurt