Visie & Beleidsplein

Werkzame werkwijzen

verkenning van effectieve interventies in de jeugdzorg

Konijn, C., Steege, M. van der, Elderman, E., Bruinsma, W., & Braak, J. van den (2007). Werkzame werkwijzen: verkenning van effectieve interventies in de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Het boek 'Werkzame werkwijzen' geeft een overzicht van effectieve elementen in de aanpak van zes kerndoelgroepen: ouders met opvoedingsproblemen, jonge kinderen met autismespectrum-stoornissen (ASS), kinderen met hechtings- en gedragsproblemen die een beroep doen op therapeutische pleegzorg, basisschoolkinderen met gedrags- en emotionele problemen, leerlingen in het voortgezet onderwijs die vanwege problemen van school wisselen, en jongeren van 16 tot 18 jaar met meervoudige problemen. Met de informatie en schema's kunnen instellingen in de jeugdzorg hun aanbod op veelbelovendheid screenen. De verzamelde kennis is ook voor andere interventies en lokale situaties goed bruikbaar.

Bestel de publicatie.

Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carolien Konijn
Mariska van der Steege
Eline Elderman
Wieneke Bruinsma
Joost van den Braak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gedrag
jeugdzorg
kinderen
opvoeding
ouders