Visie & Beleidsplein

Brancherapport welzijn en sport 1998-2001

Meulen, S.M. van der, Bogaardt, P.A.M. van den, Dam, C. van, Ploegmakers, M.J.H., Smet, J. de, & Wiebes, P. (2002). Brancherapport welzijn en sport 1998-2001. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het brancherapport Welzijn en Sport maakt deel uit van een serie van vijf brancherapporten over de beleidsterreinen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit brancherapport biedt brede achtergrondinformatie en bestrijkt de terreinen welzijn, jeugd, sport en verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen. Het brancherapport bevat feiten en cijfers over de jaren 1988 tot en met 2001 en is op verzoek van het Ministerie van VWS opgesteld door NIZW. De overige brancherapporten, die gelijktijdig zijn uitgebracht, gaan over de terreinen cure, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, care, en preventie.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sdu Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Margit van der Meulen
P.A.M van den Bogaardt
Corrie van Dam
Marieke Ploegmakers
Joop de Smet
Peter Wiebes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

brancherapporten
jeugd
sport (algemeen)
statistische gegevens
welzijn