Visie & Beleidsplein

Effectief samenwerken sport en jeugd

handreiking met stappenplan, tips en voorbeelden

Duijvestijn, P., Lagendijk, E., DSP-Groep, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2007). Effectief samenwerken sport en jeugd: handreiking met stappenplan, tips en voorbeelden. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Samenwerking op het gebied van sport en bewegen neemt een centrale plaats in binnen ontwikkelingen als de brede school, naschoolse opvang, gezonde school, ketenaanpak, dagarrangementen, combinatiefuncties en buurt-onderwijs-sport (BOS). Hoe geef je vorm en inhoud aan de samenwerking? Hoe zorg je er samen voor dat een optimaal effect wordt bereikt? En hoe houd je er de spirit erin? Deze handreiking wordt ingezet bij de NISB-training 'effectief samenwerken, sport en bewegen'. Zowel deze handreiking als de training zijn van nut voor professionals die betrokken zijn bij de sport- en bewegingsstimulering. Denk aan sportconsulenten, beleidsmedewerkers, GGD-medewerkers en vak- en/of groepsleerkrachten of teams. De handreiking is te gebruiken op zowel bestuurs,- beleids- als uitvoerend niveau.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Duijvestijn
Eric Lagendijk
DSP-Groep
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
brede scholen
groepsprocessen
samenwerking
samenwerkingsverbanden
sportbeoefening