Visie & Beleidsplein

Sports policy factors leading to international sporting success

Bosscher, V. de (2007). Sports policy factors leading to international sporting success. Brussel: Uitgeverij VUBPRESS.

Deze studie heeft te maken met drie kwesties betreffende sportbeleidsfactoren voor internationaal succes op sportgebied. Allereerst een theoretische kwestie, omdat er een tekort is aan empirisch gefundeerde theorie over de factoren die internationaal succes bepalen. Ten tweede een methodologische kwestie, omdat het zeer complex is om verscheidene landen met elkaar te vergelijken op dit gebied. De derde kwestie betreft de beleidsmakers, die grote sommen geld spenderen in de zoektocht naar superieure sportprestaties, terwijl er relatief weinig bekend is over de redenen waarom sommige landen uitblinken in specifieke sportevenementen. In dit boek wordt theorie uiteengezet over sportbeleidsfactoren die tot internationaal succes leiden. Er is een internationale vergelijking gemaakt in zes landen, te weten in België, Canada, Italië, Nederland, Noorwegen en de United Kingdom.

Uitgever(s): Uitgeverij VUBPRESS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Veerle De Bosscher

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

internationaal
sportbeleid
succesfactoren