Visie & Beleidsplein

Sporters in beeld

sportersmonitor 2005-2006

Hoekman, R., Meulen, R. van der, Lucassen, J.M.H., Elling, A., & Breedveld, K. (2007). Sporters in beeld: sportersmonitor 2005-2006. 's Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In 2005-2006 heeft het W.J.H. Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF een Sportersmonitor uitgevoerd. Doel van de Sportersmonitor is om de sportsector handreikingen te bieden voor beleidsvorming en -analyse. Voor de Sportersmonitor zijn eind 2005 ongeveer 5.000 burgers van 6 jaar en ouder schriftelijk ondervraagd over de belangrijkste aspecten van hun sportgedrag (sportdeelname, takken van sport, uitgaven aan sport). Een selectie van deze burgers kreeg eind 2006 ook aanvullende vragen voorgelegd. Van 800 sporters van 25 jaar en ouder is zo unieke informatie verzameld over bijvoorbeeld hun sportverleden, hun motieven om te sporten en hun wensen ten aanzien van het sportaanbod. De Sportersmonitor biedt hiermee een (beleidsmatig) zeer interessant en onmisbaar beeld van de hedendaagse sporter. Beide onderzoeken zijn (na weging) representatief voor de (sportende) bevolking. In dit rapport zijn de belangrijkste bevindingen bijeen gebracht.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sporters in beeld : sportersmonitor 2005-2006

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Ruud van der Meulen
Jo Lucassen
Agnes Elling
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeoefening
sporten
sporters
sportkeuze
sportuitval
sportverenigingen