Visie & Beleidsplein

Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten

evaluatie van initiatieven

Jongh, D. de, Dijk, L. van, & Schellevis, F.G. (2007). Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten: evaluatie van initiatieven. Utrecht: Nivel.

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de vraag welke organisatievormen en settings kansrijk zijn om mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten structureel vroegtijdig op te sporen en daarop aansluitend te behandelen. Een eerste stap is het systematisch in kaart brengen van bestaande of afgeronde initiatieven op dit gebied en het analyseren van sterke en zwakke kanten van deze initiatieven. Het gaat om initiatieven die zich specifiek richten op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het onderzoek richt zich hierbij met name op de openbare en eerstelijns gezondheidszorg, zoals de huisarts, de GGD en thuiszorginstellingen.

Uitgever(s): Nivel,

Download(s)

Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten : evaluatie van initiatieven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Daniëlle de Jongh
Liset van Dijk
Francois Schellevis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

chronische aandoeningen
evaluatie
hart- en vaatziekten
interventies
risico's