Visie & Beleidsplein

Samenwerken in teams

toolbox voor teamontwikkeling

20 instrumenten en werkvormen

Frank, L., & Rebel, S. (2007). Samenwerken in teams: toolbox voor teamontwikkeling, 20 instrumenten en werkvormen. Den Haag: SDU Uitgevers.

Iedereen werkt wel eens in een team, of dat nu binnen of buiten een organisatie is. Samenwerken in teams kan leuk zijn, maar ook heel frustrerend. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de samenwerking niet loopt of als de sfeer slecht is. Of als het resultaat niet is wat u ervan had verwacht, terwijl u er veel tijd en energie had in gestoken. En als u meer tijd had gehad, had u het misschien net zo goed alleen kunnen doen.

De toolbox voor teamontwikkeling helpt u om de samenwerking en de prestaties te verbeteren. Onder het motto 'kennis delen werkt inspirerender dan kennis afschermen' reiken Lara Frank en Sybe Rebel twintig praktische instrumenten aan, die zij de laatste jaren veelvuldig hebben toegepast op teams.

Uitgever(s): SDU Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lara Frank
Sybe Rebel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leiderschap
samenwerking
teams
werkvormen