Visie & Beleidsplein

Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses

aanvulling op de leidraad OEI

Ruijgrok, E.C.M., Brouwer, R., & Verbruggen, H. (2005). Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses: aanvulling op de leidraad OEI. Boxtel: Aeneas uitgeverij van vakinformatie bv.

In deze handreiking wordt aangegeven dat de effecten van infrastructuurprojecten op natuur, water en bodem kwantitatief kunnen worden opgenomen in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) door de fysieke effecten van infrastructuur op natuur, water en bodem zoals bepaald in de milieueffectrapportage te vertalen naar welvaartseffecten. Tevens wordt in beeld gebracht hoe de betreffende welvaartseffecten vervolgens gekwantificeerd en zo mogelijk gemonetariseerd kunnen worden met behulp van verschillende economische waarderingsmethoden. Deze aanvulling beperkt zich tot de ongeprijsde effecten op natuur, water en bodem, omdat alleen deze effecten in de Leidraad OEI nog ontbreken.

Uitgever(s): Aeneas uitgeverij van vakinformatie bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E.C.M. Ruijgrok
Roy Brouwer
H. Verbruggen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

infrastructuur
kosten-batenanalyse
milieu
natuur
ruimtelijke ordening