Visie & Beleidsplein

Onorthodoxe interventies bij coachen

de kunst van het ontregelen

Brouwer, C. (2002). Onorthodoxe interventies bij coachen: de kunst van het ontregelen. Soest: Nelissen.

Om mensen bij hun professionele kwaliteiten te brengen zijn vaak ongedachte impulsen en ingrepen noodzakelijk. Mensen die in professionele zin niet tot hun recht komen of die disfunctioneren zijn ergens in gestagneerd. Onorthodoxe interventies bij coachen zijn erop gericht om wie of wat onbewegelijk lijkt uit te dagen tot daadwerkelijk veranderen. Ingrepen in verband met professioneel functioneren vinden dikwijls plaats op het gebied van iemands persoonlijk strategisch vermogen en van identiteit. Dit is bij uitstek het werkterrein van de persoonlijkheidscoach. Kerncompetenties voor een coach zijn daarbij de vermogens tot waarnemen en verplaatsen.

In dit boek leert een coach:

  • De betekenis van waarnemen te begrijpen
  • De essentie van verplaatsen kennen en het vermogen daartoe te ontwikkelen
  • Op basis hiervan tot onorthodoxe interventies te komen
  • Zichzelf als coach te onderzoeken en te ontwikkelen
  • De betekenis van de liefde voor de klant te beseffen en vorm te geven.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en met behulp van kaders uit onder meer andragologie, boeddhisme en NLP wordt de werkwijze die leidt tot het doen van onorthodoxe interventies uiteengezet. Het boek bevat veel oefeningen om de lezer vertrouwd te maken met interventies die daadwerkelijk tot verandering leiden.

Uitgever(s): Nelissen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cobi Brouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching