Visie & Beleidsplein

Naar een sterke s

strategisch onderzoek ter versterking van het sportaanbod in het kader van de BOS-impuls

Lagendijk, E., & Duijvestijn, P. (2005). Naar een sterke s: strategisch onderzoek ter versterking van het sportaanbod in het kader van de BOS-impuls. Amsterdam: DSP-groep.

Onder de vlag van het Europees jaar van opvoeding door sport is door VWS en OCW een aantal projecten en activiteiten gefinancierd waaruit andermaal is gebleken dat het middel "sport" in de opvoeding en het onderwijs van kinderen en jongeren zeer waardevol is, maar (nog) niet ten volle wordt benut. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste oorzaak daarvan is dat de sportsector, en dan met name de georganiseerde sport, in de BOS-praktijk doorgaans de zwakste schakel vormt. Die constatering was voor het ministerie van VWS aanleiding voor de opdracht aan DSP-groep om een beleidsvoorbereidend onderzoek te doen naar de positie van de sport in het kader van BOS. Doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat nodig is om de sport/ het sportaanbod te versterken in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport, kortweg de BOS-impuls.

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

Naar een sterke s : strategisch onderzoek ter versterking van het sportaanbod in het kader van de BOS-impuls

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lagendijk
Paul Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BOS-impuls (project)
buurt-onderwijs-sport
sportstimulering