Visie & Beleidsplein

Preventie, we doen het samen

hoofdlijnennotitie lokaal gezondheidsbeleid

gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen

(2003). Preventie, we doen het samen: hoofdlijnennotitie lokaal gezondheidsbeleid, gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen. Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen: Gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.

Als aan mensen wordt gevraagd wat ze het belangrijkste vinden in het leven, blijkt keer op keer dat gezondheid het hoogste goed is. Hoewel de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl in principe bij de mensen zelf ligt, kunnen gemeenten eveneens een rol spelen bij het bereiken en behouden van een goede gezondheid van hun burgers. Daarom is het een goede zaak dat de gemeenten zich - zoals de wet ook van hen vraagt - meer gaan inspannen om gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Met gezondheidsbeleid wordt in deze notitie preventief gezondheidsbeleid bedoeld. Uit praktisch oogpunt hebben de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen besloten, de krachten te bundelen en te komen tot één gezamenlijke hoofdlijnennotitie, waarin zowel lokale alsook regionale aspecten zijn uitgewerkt.

Uitgever(s): Gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen,

Download(s)

Preventie, we doen het samen : hoofdlijnennotitie lokaal gezondheidsbeleid : gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid