Visie & Beleidsplein

Publieksversie masterplan arbitrage

fluitend het veld op

Ebens, R., Schreuders, C., & Vlasblom, J. (2007). Publieksversie masterplan arbitrage: fluitend het veld op. Arnhem: NOC*NSF.

Er is in de sport een tekort aan scheidsrechters. Het scheidsrechterskorps is bij benadering geen afspiegeling meer van de sportende bevolking en scheidsrechters kampen met imago- en gezagsproblemen bij spelers, coaches en publiek. Scheidsrechters zijn de eersten die geconfronteerd worden met verruwing en wangedrag op en rond de velden. Tegelijkertijd is er het besef, dat de competitiesport niet serieus beoefend kan worden zonder de scheidsrechter en dat het niveau van de sport verbetert als de scheidsrechter goed functioneert. Veertien sportbonden en NOC*NSF slaan de handen ineen om de problemen gezamenlijk aan te pakken. In het gezamenlijke Masterplan Arbitrage leggen zij goede voorbeelden van aanpak uit de diverse sporten naast elkaar. Dit rapport verstrekt informatie over het Masterplan Arbitrage.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

René Ebens
Carolijn Schreuders
Jan Vlasblom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
scheidsrechter
sportbonden