Visie & Beleidsplein

Bewegingsstimulering en valpreventie bij niet-Westerse allochtone ouderen

procesevaluatie van de pilot

Marle, A.M. van, Westerhof, W., Gooiker, C., Henzen, M., Kroes, G., Stichting Consument en Veiligheid, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2007). Bewegingsstimulering en valpreventie bij niet-Westerse allochtone ouderen: procesevaluatie van de pilot. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid.

Projectverslag waarin het gaat om het ontwikkelen van een effectieve interventie die enerzijds leidt tot een toename van het percentage niet-Westerse allochtone ouderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en anderzijds leidt tot een reductie van het aantal valongevallen bij dezelfde groep.

Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid,