Visie & Beleidsplein

Beter (t)huis in de buurt

actieplan samenwerken aan wonen, welzijn en zorg 2007-2011

van de minister voor wonen, wijken en integratie en de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

(2007). Beter (t)huis in de buurt: actieplan samenwerken aan wonen, welzijn en zorg 2007-2011, van de minister voor wonen, wijken en integratie en de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport. Den Haag: Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie.

Bevorderen dat ouderen en mensen met beperkingen zelfstandig in hun wijk kunnen (blijven) wonen, ondersteuning en zorg op maat thuis kunnen ontvangen en daardoor (langer) mee kunnen doen in de maatschappij. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zoveel als mogelijk kiezen hoe zij willen wonen en hoe zij zo nodig zorg en ondersteuning ontvangen. Dat is het doel van het actieplan "Beter (t)huis in de buurt". In dit actieplan worden de doelstellingen voor wonen met welzijn en zorg uit het Coalitieakkoord uitgewerkt. Onze doelgroepen zijn ouderen, mensen met een handicap of psychische beperking en gezinnen met een kind met een beperking.

Uitgever(s): Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport,

Download(s)

Beter (t)huis in de buurt : actieplan samenwerken aan wonen, welzijn en zorg 2007-2011 : van de minister voor wonen, wijken en integratie en de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tot 2010)
zorg en welzijn