Visie & Beleidsplein

Hoe succesvol en effectief is de BOS-impuls

onderzoek buurt-, onderwijs- en sportprojecten op lokaal niveau

(2007). Hoe succesvol en effectief is de BOS-impuls: onderzoek buurt-, onderwijs- en sportprojecten op lokaal niveau.

De BOS-impuls is een tijdelijke stimuleringsmaatregel van het ministerie van VWS. Met de impuls worden door buurt-, onderwijs- en sportorganisaties achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar aangepakt. Het laagdrempelig aanbieden van 'arrangementen' moet een gezonde en actieve leefstijl bevorderen én onderwijs- en opvoedingsachterstanden terugdringen. De voorbije jaren zijn in 230 gemeenten 443 BOS-projecten opgestart. Maar hoe effectief zijn de projecten? Wat is de meerwaarde van de cross-over tussen buurt, onderwijs en sport? Wat is het effect van de samenwerking tussen de beleidsmakers en beleidsuitvoerders van de verschillende beleidsterreinen? Kortom: hoe succesvol en effectief is de BOS-impuls?

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BOS-impuls (project)
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
effectmeting
projecten
succesfactoren