Visie & Beleidsplein

Bewegingsstimulering bij de jeugd

een zaak van de GGD!

(2000). Bewegingsstimulering bij de jeugd: een zaak van de GGD!. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Om de bekendheid van GGD'en met verschillende landelijke en regionale bewegingsstimuleringsprojecten voor de jeugd te vergroten zijn deze projecten geïnventariseerd. Tevens is met een aantal GGD'en in een aantal regionale bijeenkomsten hun rol op dit terrein besproken. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn ook opgenomen in deze werkmap, alsmede de artikels waarin deze ook beschreven staan. Tenslotte is er een Checklist voor Effectieve Sport- en Bewegingsstimulering (CHESS) voor GGD'en ontwikkeld.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jeugd in Beweging (project)
beleidsondersteuning
ggd'en
jeugdzorg