Visie & Beleidsplein

Kennis van en voor public health

een verkennend onderzoek naar de vereisten voor een adequate kennisinfrastructuur voor public health

(2008). Kennis van en voor public health: een verkennend onderzoek naar de vereisten voor een adequate kennisinfrastructuur voor public health. Utrecht: Nederlandse Public Health Federatie (NPHF).

In dit rapport wordt de verkenning van het thema kennistransfer afgerond en daarmee is dit het jaarrapport 2007 van de werkgroep kennismanagement van de NPHF. We presenteren een stand van kennismanagement beginnend bij kennistransfer, gebaseerd op de analyse van de cases, op grond van de ervaringen en inzichten van de werkgroep en onze inschatting van de actuele stand van zaken in het veld. Op grond daarvan doen we voorstellen voor de agendering van Kennismanagement en voor de verdere werkagenda van werkgroep.

In dit rapport geven we eerst weer hoe we het thema kennistransfer hebben aangepakt. We bouwen daarbij voort op het beschikbare werkschema en vragenlijsten. Dan leggen we uit hoe de gebruikte checklist is georganiseerd en hoe we ons oor in het veld te luisteren hebben gelegd. Via een reflectie op de resultaten komen we tot tentatief generaliserende conclusies voor hele Public Health veld en doen we aanbevelingen om kennismanagement (KM) te blijven stimuleren.

Uitgever(s): Nederlandse Public Health Federatie (NPHF),

Download(s)

Kennis van en voor public health : een verkennend onderzoek naar de vereisten voor een adequate kennisinfrastructuur voor public health

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidszorg
kennismanagement
kennisoverdracht