Visie & Beleidsplein

Informatie- en servicepunt sociale activering

(2000). Informatie- en servicepunt sociale activering. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ISSA.

Informatiecassette van het Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) bestaande uit 13 delen:

  • Conferentieverslag Activering versterkt, doelen en dilemma's bij sociale activering;
  • Conferentieverslag De sociale-activeringapraktijk in beeld;
  • Verslag ISSA-slotconferentie De krachten bundelen : sociale activering nu en in de toekomst;
  • Confertentieverslag Samenwerking : sociale activering van beleid naar praktijk... en terug;
  • Praktijk in beeld : ervaringen met vrijwilligerscentrales, methodieken en sociale kaarten (bundel 1);
  • Praktijk in beeld : ervaringen met de doelgroep van de maatschappelijke opvang, de relaties tussen uitkeringsinstanties en zorginstellingen, inkoop en buurtgerichte sociale activering (bundel 2);
  • Praktijk in beeld : Ervaringen met samenwerking rondom de thema's regionale samenwerking, sport en gezondheid, cliĆ«ntenbetrokkenheid en deelnemers met een psychische handicap (bundel 3);
  • Kleurrijke sociale activering : handreiking om allochtonen te betrekken bij sociale activering;
  • Zorg voor de cliĆ«nt : handreiking over de combinatie van activering en zorg;
  • 4 nieuwsbrieven over de ontwikkelingen in de sociale activering.

Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ISSA,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sociale activering