Visie & Beleidsplein

Aard en mate van betrokkenheid van sportverenigingen

benut de sportvereniging in haar kracht!

Hoyng, J., Boers, E., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid (2008). Aard en mate van betrokkenheid van sportverenigingen: benut de sportvereniging in haar kracht!.

De tijdelijke stimuleringsmaatregel BOS-impuls van het ministerie van VWS heeft als verplichting dat sport en bewegen in elk geval deel uitmaakt van het samenhangend aanbod (artikel 1, lid 1b). Niet verwonderlijk is dan ook dat in de ingediende projectplannen de sportvereniging het meest wordt genoemd als samenwerkingspartner. Bij bijna alle BOS-plannen zijn sportverenigingen betrokken bij de uitvoering van de projecten. Ook wordt in tweederde van de projectaanvragen aangegeven dat sportverenigingen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming en/of invulling van de subsidieaanvraag. Maar wat is nu in werkelijkheid de aard en mate van betrokkenheid van de sportverenigingen in de BOS-projecten? Wat zijn de kritische succesfactoren voor de rol die sportverenigingen zouden moeten of kunnen spelen?

Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Aard en mate van betrokkenheid van sportverenigingen : benut de sportvereniging in haar kracht!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Hoyng
Eralt Boers
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BOS-impuls (project)
buurt-onderwijs-sport
participatie
sportverenigingen