Visie & Beleidsplein

Rapportage werkplan 2006-2007

denktank sport, bewegen en arbeid

Hildebrandt, V.H. (2008). Rapportage werkplan 2006-2007: denktank sport, bewegen en arbeid. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een aantal deelprojecten binnen het werkprogramma Denktank Sport, Arbeid en Gezondheid 2006-2007 die TNO in de periode 2006-2007 heeft uitgevoerd.

De Denktank is een door VWS in het kader van de nota Sport, bewegen en gezondheid opgericht samenwerkingsverband tussen een aantal instituten die actief zijn op het thema bewegingsstimulering binnen de werksetting, te weten NISB, NIGZ en TNO. In genoemd werkprogramma zijn een groot aantal projecten geformuleerd die tot doel hadden dit thema verder te ontwikkelen.

Van een aantal deelprojecten is TNO de hoofduitvoerder geweest. Deze projecten worden in dit rapport beschreven.

Het gaat om 6 deelprojecten:

  1. Verspreidings- en implementatieplan lunchwandelen
  2. Enquête bewegen in bedrijf 
  3. Praktijktest 'aanjager' 
  4. Effectiviteit van voetstapjes om trapgebruik te stimuleren 
  5. Bewegend computeren voor kantoorpersoneel 
  6. Lasersquash: een kansrijke kantoorsport?

Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg,

Download(s)

Rapportage werkplan 2006-2007 : denktank sport, bewegen en arbeid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vincent Hildebrandt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
arbeid
bedrijfsfitness
bedrijfsleven
bedrijfssport
lichaamsbeweging
setting werk (project)
werknemers