Visie & Beleidsplein

Jongeren doen mee... ook de moeilijk bereikbare

een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Behoekoe, C., Brown, B., Fernández, F.M., El Madkouri, M., & Rambhadjan-Bhoendie, T. (2008). Jongeren doen mee... ook de moeilijk bereikbare: een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers. Utrecht: FORUM.

Inzicht in wat er leeft onder jongeren, is essentieel voor een goed jeugd- en jongerenbeleid. Want het succes van veel activiteiten hangt nauw samen met de mate waarin de doelgroep eraan meedoet. Maar: hoe krijg je inzicht in jongeren met wie het juist moeilijk contact leggen is?

In deze brochure presenteren we een aantal voorbeeldprojecten, die zich in de praktijk als good practice hebben bewezen: stel jezelf vooraf de vraag om wie het gaat en waarom participatie gewenst is en formuleer concrete doelen en wees duidelijk over wat kan en wat níet kan. In deze publicatie gaan we echter nog een stap verder. We schenken ook uitgebreid aandacht aan de voorwaarden en eisen die aan het jongerenwerk gesteld worden om tot succesvolle participatie te komen.

Jongens zijn nogal eens in de openbare ruimte aan te treffen, wat directe toenadering mogelijk maakt. Maar bij meiden ligt dit soms moeilijker - bijvoorbeeld als ze zich veel minder in het publieke domein bewegen. Om contact te maken met deze moeilijk bereikbare meiden, en hun participatie te bevorderen, heb je specifieke handelwijzen nodig. Daarom is er in deze publicatie speciale aandacht voor mogelijkheden om ook hen erbij te betrekken.

Uitgever(s): FORUM,

Download(s)

Jongeren doen mee... ook de moeilijk bereikbare : een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Charly Behoekoe
Benjamin Brown
Fernando Miguel Fernández
Mostapha El Madkouri
Tanja Rambhadjan-Bhoendie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdparticipatie
jongeren
participatie