Visie & Beleidsplein

De openbare bibliotheek tien jaar van nu

Huysmans, F., & Hillebrink, C. (2008). De openbare bibliotheek tien jaar van nu. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De openbare bibliotheek is de grootste culturele instelling van ons land met zo'n 4 miljoen leden en 130 miljoen uitleningen per jaar. Toch staat ze onder druk. De ledentallen en het aantal uitleningen dalen al jaren gestaag. De afgelopen zes jaar hebben de openbare bibliotheken en de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden samengewerkt aan "bibliotheekvernieuwing". De bibliotheek is aan het veranderen in een cultureel centrum dat op vijf gebieden actief is: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur, ontmoeting en debat. In deze studie worden de relevante ontwikkelingen binnen en buiten de openbare-bibliotheekbranche op een rij gezet en met elkaar in verband gebracht. Het rapport schetst op basis daarvan twee mogelijke beelden van de maatschappelijke positie van de openbare bibliotheek over tien jaar. In het eerste beeld gaan de trends in hetzelfde tempo door en verliest de bibliotheek geleidelijk draagvlak. Voor het tweede beeld is uitgegaan van een versnelling van de trends en zijn de bedreigingen groter. Daarop volgt een analyse van de tekortkomingen die in beide gevallen vanuit maatschappelijk oogpunt zouden kunnen ontstaan. Afsluitend worden handreikingen geboden voor wat de branche en de overheden kunnen doen om die tekortkomingen tegen te gaan. Centraal daarin staat de inhoudelijke vernieuwing van de dienstverlening.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank Huysmans
Carlien Hillebrink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bibliotheken
ontwikkeling