Visie & Beleidsplein

Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid

Alphen, T. van, Staatsen, B., Balen, E. van, & Vros, C. (2007). Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid. Bilthoven: RIVM.

Het ministerie van VROM heeft in september 2007 aan het Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek van het RIVM gevraagd ter ondersteuning van de voorbereiding van de eerste nationale aanpak Milieu en Gezondheid een beknopte schets te geven van de belangrijkste thema's op dit terrein. Het resultaat vindt u in deze notitie, waarin op basis van een snelle scan van algemeen beschikbare bronnen, bouwstenen worden aangeleverd voor het formuleren van zo'n nationale aanpak. De selectie is gemaakt door de mogelijke gezondheidsschade bij huidige niveaus van verontreiniging, de huidige en verwachte toekomstige omvang van het risico, en de maatschappelijke bezorgdheid rond de verschillende thema's mee te wegen. Deze notitie pretendeert niet een volledig en alomvattend overzicht te geven van alle bekende risico's. Beschikbare tijd en aard van de opdracht lieten dat niet toe. Met behulp van het overzicht van de geraadpleegde bronnen aan het slot van deze notitie is het mogelijk dieper op de verschillende thema's in te gaan.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Bouwstenen voor gezondheid & milieubeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Th. van Alphen
B. Staatsen
E. van Balen
C. Vros

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbeleid
gezondheidsbevordering
leefomgeving
milieu