Visie & Beleidsplein

Een goede buur

joint production als motor voor actief burgerschap in de buurt

Frieling, M.A. (2008). Een goede buur: joint production als motor voor actief burgerschap in de buurt. Groningen: Margreet A. Frieling.

De overheid doet in toenemende mate een beroep op de morele verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen. Overheidsvoorstellen en krantenkolommen staan vol met actief burgerschap. Maar hoe komt actief burgerschap tot stand? En hoe kan de overheid actief burgerschap bevorderen? Dit proefschrift gaat op zoek naar een antwoord op deze vragen, in het bijzonder in de context van de buurt. Er wordt beargumenteerd dat het bevorderen van actief burgerschap in de buurt vraagt om een vorm van co-productie (joint venture) door bewoners, professionals en de gemeente, op basis waarvan de samenwerking tussen bewoners in het creƫren van leefbaarheid continu kan worden aangejaagd en de sociale cohesie tussen bewoners kan worden versterkt. De uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van actief burgerschap in de buurt worden uitgewerkt in een tweetal instrumenten: enerzijds een meetinstrument om de sociale cohesie in de buurt te meten en anderzijds een dialoogmethode met behulp waarvan de samenwerking tussen bewoners, professionals en de gemeente in het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en wijken kan worden versterkt.

Uitgever(s): Margreet A. Frieling,

Download(s)

Een goede buur : joint production als motor voor actief burgerschap in de buurt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Margreet Frieling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

activering
bewonersparticipatie
burgerinitiatieven
buurten
gemeenten
samenwerking
sociale cohesie