Visie & Beleidsplein

Naar ruimtelijke differentiatie in de korfbalsport?

de bruikbaarheid van een ruimtelijke analyse voor een nationale sportbond

Mulder, M. (2005). Naar ruimtelijke differentiatie in de korfbalsport?: de bruikbaarheid van een ruimtelijke analyse voor een nationale sportbond. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is tweeledig en luidt: hoe ziet een instrument eruit waarmee het ruimtelijk perspectief van (nationale) sportbonden of -organisaties geanalyseerd kan worden? En hoe kan het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond middels ruimtelijk beleid haar aanbod optimaal afstemmen op zowel de manifeste als latente vraag naar (korfbal)verenigingen en -accommodaties? De algemene doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een instrument voor het ruimtelijk beleid van sportbonden. Het korfbalverbond wordt daarbij als onderwerp genomen.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Download(s)

Naar ruimtelijke differentiatie in de korfbalsport? : de bruikbaarheid van een ruimtelijke analyse voor een nationale sportbond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martijn Mulder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
korfbal
ruimtelijke ordening
scripties