Visie & Beleidsplein

Knowledge sharing in expert-apprentice relations

design of a protocol

Brockmöller, A.A.C. (2008). Knowledge sharing in expert-apprentice relations: design of a protocol. Anke A.C. Brockmöller.

Er zijn verschillende methoden om kennis in organisaties te delen. Eén specifieke vorm is de meester-gezelrelatie. Deze relatie staat centraal in Brockmöllers proefschrift. Het is een oude methode die gekarakteriseerd wordt door het idee dat een gezel dicht in de buurt van een expert geplaatst wordt, waarbij de gezel de meester aan het werk kan zien en zelf getraind wordt in de praktijk. Brockmöller introduceert de term "expert-gezelrelatie" voor de kennisdeling die plaatsvindt tussen een expert en zijn gezel en ontwikkelt een protocol om meester-gezelrelaties in hedendaagse organisaties te installeren en te besturen.

Om het onderzoeksdoel te bereiken heeft Brockmöller de achterliggende theorieën van de expert-gezelrelatie onderzocht en aanvullende bevindingen geëxtraheerd uit de bestudering van eerdere toepassingen van de methode. Ze bestudeerde het gebruik van de meester-gezelrelatie in Europese gilden in de middeleeuwen en de Japanse sempai-kohai relatie. Ook maakte ze gebruik van een aantal cases uit het Talentproject van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project worden getalenteerde studenten gekoppeld aan experts om te werken in een expert-gezelrelatie.

Het onderzoek resulteert in het C4 protocol, waarin expert-gezelrelaties uit vier fasen bestaan: componeren, contact maken, culmineren en tot slot completeren. De expert-gezelrelatie kenmerkt zich door de nadruk op tweezijdig leren, zowel door de gezel als door de expert, en door een focus op de sociale relatie tussen expert en gezel.

Uitgever(s): Anke A.C. Brockmöller,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anke Brockmöller

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennismanagement
kennisoverdracht
proefschriften