Visie & Beleidsplein

De ondernemende overheid in de sport

publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector

Heuvel, M. van den, & Sterkenburg, J. van (2008). De ondernemende overheid in de sport: publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Verzelfstandigen of niet? Deze vraag houdt de sportsector van veel gemeenten bezig. Verzelfstandiging, bijvoorbeeld in de vorm van sportbedrijven, zou kunnen leiden tot meer marktgerichtheid en meer efficiency waardoor beter kan worden aangesloten bij de veranderingen in de sportwereld: de overheid als publieke ondernemer. Daarnaast, zo is de gedachte, kan de overheid zich bij verzelfstandiging beter richten op haar kerntaken. Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de vraag of dit zo werkt. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze kennislacune. Gekeken wordt naar de motieven, de processen en de effecten van het oprichten van sportbedrijven en naar de mate waarin publiek ondernemerschap vorm heeft gekregen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Jacco van Sterkenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
gemeenten
lokaal beleid
management
ondernemers
sportorganisaties