Visie & Beleidsplein

Jaarboek sport

beleid en onderzoek

editie 2007 / 2008

Groot-Nuijten, S. de, Luijt, R., Joosten, C., Schendel, M. van, & Janssens, J. (2008). Jaarboek sport: beleid en onderzoek, editie 2007 / 2008. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Deze zevende editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2007/2008 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en -onderzoek. Een geselecteerde bibliografie en een actueel overzicht van organisaties en adressen in de sector completeren het geheel. Het jaarboek beoogt een naslagwerk te zijn voor iedereen die werkzaam is in de sfeer van politiek, bestuur, beleid, onderzoek, onderwijs en journalistiek, met interesse in de sportsector.

Uitgever(s): Arko Sports Media,