Visie & Beleidsplein

Beter voor elkaar

bouwen aan een betere samenleving

geïntegreerde nota lokaal gezondheidsbeleid & wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2012

gemeente Baarn

(2007). Beter voor elkaar: bouwen aan een betere samenleving, geïntegreerde nota lokaal gezondheidsbeleid & wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2012, gemeente Baarn. Baarn: Gemeente Baarn.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Wet collectieve preventie volksgezondheid staat dat de gemeente elke vier jaar beleid op de genoemde wetten moet vaststellen. Deze twee opdrachten zijn in één nota vormgegeven: de nota Beter voor Elkaar. De relatie tussen de Wmo en de Wcpv kan beschreven worden als die van twee onmisbare pijlers voor het bevorderen van de kwaliteit van leven. De nota is in overleg met de adviesraden en aanbieders van wonen, welzijn en zorg in Baarn, die vertegenwoordigd zijn in het platform wonen, welzijn en zorg, tot stand gekomen. Vervolgens is de nota voor advies aan de adviesraden voorgelegd en voor een reactie aan de leden van het platform Wonen, welzijn en zorg, de GGD Eemland en de Raad van Kerken. De geschatte kosten die aan de uitvoering van de nota Beter voor Elkaar verbonden zijn worden gedekt uit de stelpost Wmo.

Uitgever(s): Gemeente Baarn,

Download(s)

Beter voor elkaar : bouwen aan een betere samenleving : geïntegreerde nota lokaal gezondheidsbeleid & wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2012 : gemeente Baarn

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
lokaal beleid