Visie & Beleidsplein

Impuls voor de sport!

eindevaluatie breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2002-2007

Heuvel, M. van den, & Hoekman, R. (2008). Impuls voor de sport!: eindevaluatie breedtesportimpuls Zuidwest Friesland 2002-2007. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In 2002 startten de gemeenten Heerenveen, Skarsterlân, Sneek en Lemsterland een meerjarenproject dat in 2007 formeel werd beëindigd: Impuls, doe het voor de sport. Het was een project in het kader van de BSI, de breedtesportimpuls van het ministerie van VWS die erop gericht was het lokale sportbeleid te versterken. In Zuidwest Friesland sloten vier gemeenten de handen ineen om op regionaal niveau de sportdeelname te verhogen en de organisatie van de sport te versterken. Het Mulier Instituut werd gevraagd om het project vanaf het begin te volgen en te evalueren. Dit rapport is de eindevaluatie van Impuls en kijkt terug op zes jaar uitvoering van projecten, samenwerking tussen gemeenten, ondersteunen van verenigingen en sportstimulering.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
breedtesportimpuls
evaluatie
monitors