Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor 2007

de stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van modernisering

Kalmthout, J. van, & Lucassen, J.M.H. (2008). Verenigingsmonitor 2007: de stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van modernisering. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Sinds 1998 ondervraagt het W.J.H. Mulier Instituut, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF en met steun van het Ministerie van VWS, jaarlijks een panel van sportverenigingen over de stand van zaken in de sector. In 2007 verleenden 870 verenigingen hun medewerking aan het onderzoek. In de Verenigingsmonitor 2007 worden de belangrijkste inzichten uit het onderzoek samengevat en besproken. Het onderzoek laat zien dat verenigingen hard bezig zijn zich te bezinnen op hun positie, en zich met behoud van identiteit aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor 2007 : de stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van modernisering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
breedtesport
financieel beleid
gezondheid
monitors
sportkader
sportverenigingen