Visie & Beleidsplein

Masterplan arbitrage sportbonden

rapportage paardensport

Kalmthout, J. van, Jong, M. de, & Lucassen, J.M.H. (2008). Masterplan arbitrage sportbonden: rapportage paardensport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht te brengen. 14 betrokken bonden willen nagaan in hoeverre onwenselijk gedrag bij hun verenigingen is gesignaleerd, hoe de verenigingen hiermee omgaan en of hun diensten op dit terrein bekend zijn bij en gebruikt worden door de verenigingen. In deze rapportage worden de resultaten hiervan specifiek vergeleken met die van de KNHS, de hippische sportfederatie.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Marcia de Jong
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
agressie
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
normen en waarden
paardensporten
scheidsrechter
sportbonden