Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke organisaties in beeld

grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

Berg, E. van den, & Hart, J. de (2008). Maatschappelijke organisaties in beeld: grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Den Haag: SCP.

In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeengebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld geeft het rapport een overzicht van ontwikkelingen op verschillende deelterreinen (van vakbonden, politieke partijen, kerken, natuurorganisaties) en gaat het in op verschuivingen in het vrijwilligerswerk. Daarnaast worden de uitkomsten van een enquête onder bijna 90 maatschappelijke organisaties gepresenteerd, waarin onder andere is geïnformeerd naar hun oriëntatie op Europa, ervaringen met onwenselijke gedragingen en het betrekken van allochtonen bij de organisatie. De publicatie vormt een voorzetting en actualisering van het in 2005 verschenen 'Landelijk Verenigd'.

Uitgever(s): SCP,

Download(s)

Maatschappelijke organisaties in beeld : grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Esther van den Berg
Joep de Hart

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

agressie
discriminatie
leden
maatschappelijk verantwoord ondernemen
nieuwe Nederlanders
organisaties
overheid
seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijwilligerswerk
wet maatschappelijke ondersteuning