Visie & Beleidsplein

Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen

ontwikkeling en presentatie van een nieuwe visie op valpreventie

Wijlhuizen, G.J. (2008). Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen: ontwikkeling en presentatie van een nieuwe visie op valpreventie. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

In het kader van de VWS programmasubsidie 2007 is gewerkt aan de ontwikkeling en het uitdragen van een nieuwe visie van valongevallen. Doelstelling van het project is deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers die een rol spelen bij gezondheidsbevordering en beweegstimulering voor ouderen (de praktijk) op het gebied van bewegen, valpreventie en ouderen. In dit rapport is een aantal documenten (artikelen, abstracts, handouts) opgenomen en is een overzicht van presentaties gebundeld die gebruikt zijn en worden om de deskundigheid van professionals op het gebied van valpreventie bij ouderen te bevorderen.

Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gert Jan Wijlhuizen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

deskundigheidsbevordering
lichaamsbeweging
ouderen
valpreventie