Visie & Beleidsplein

Gewichtige zaken

kwalitatief onderzoek naar (niet) sportgedrag van kinderen met overgewicht

Degen, I. (2008). Gewichtige zaken: kwalitatief onderzoek naar (niet) sportgedrag van kinderen met overgewicht. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: in hoeverre onderschrijven niet-sportende kinderen van 8 tot en met 12 jaar met overgewicht de heersende betekenisgeving ten aanzien van sportdeelname en de daaraan gerelateerde thema's gezondheid en lichamelijkheid en welke stimulansen en belemmeringen ervaren zij? De data zijn verzameld door middel van het afnemen van interviews. In totaal hebben twintig kinderen aan dit onderzoek meegewerkt.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Download(s)

Gewichtige zaken : kwalitatief onderzoek naar (niet) sportgedrag van kinderen met overgewicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Irene Degen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
kinderen
overgewicht
scripties
sportbeoefening
sporten